Obchodní podmínky


Objednáním zboží objednavatel souhlasí s uvedenými podmínkami.

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z pohodlí Vašeho domova či firmy, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do následujícího pracovního dne od odeslání, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem.

5) DODACÍ LHŮTA

O termínu dodání Vás budeme informovat prostřednictvím mailu nebo telefonu.

7) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny všech produktů jsou v cenících na internetových stránkách. Ceníky mají zpravidla platnost jednoho roku od data tam uvedeného. Nový ceník posléze nahrazuje a ruší všechny předešlé. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku podání závazné objednávky Kupujícího.

Ceny zboží v našem obchodě již zahrnují veškeré poplatky (DPH, recyklační poplatek, atd.) a jsou tedy konečné. Cena za dopravu je účtována odděleně s ohledem na zvolený způsob dopravy.

Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká Prodávajícímu okamžikem odesláním objednávky. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Způsob platby je sjednán s odběrateli, v úvahu přicházejí tyto možnosti:
a) Hotově při osobním odběru
b) Bankovním převodem na základě potvrzení Vaší objednávky (předem na náš účet)
c) Dobírka

Při odběrech většího množství zboží lze individuálně sjednat slevy a jinou formu úhrady.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců pro spotřebitele a 6 měsíců pro podnikatele, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci: 

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete dle dohodnutého postupu nebo jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději vždy do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetím a uznáním reklamace naší firmou.